Share

مأموران سد معبر شهرداری‌ها در ایران هنوز با دستفروش‌ها با خشونت رفتار می‌کنند.

در روزهای اخیر دست‌کم سه ویدئو از رفتارهای خشونت‌‌آمیز مأموران علیه دستفروش‌ها در سه نقطه ایران منتشر شده.

این ویدئو به شیراز مربوط است:

این ویدئو نیز از تبریز بازنشر شده:

مکان ویدئوی سوم مشخص نشده است:

این رفتار بارها از سوی مأموران علیه دستفروش‌ها تکرار شده است.

محمد حیدری، یکی از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری اخیر که در بازداشتگاه شماره ۱۲ نیروی انتظامی در اراک جان سپرد، یک دستفروش بود. مقام‌های ایرانی ادعا کرده‌اند که او در زندان خودکشی کرده است.


در همین زمینه

#اعتراضات ـ از میان آنها: نوجوان اهوازی پس از برخورد مأموران با مادر دستفروشش خودسوزی کرد

Share