Share

حفر چاه و برداشت‌های غیرمجاز از منابع زیرزمینی برای مصارف کشاورزی سبب کم آبی و خشکسالی در بسیاری از روستاهای ایران شده است. اهالی روستاهای کردستان با کمبود آب شرب مواجه شده‌اند. در این روستاها آب‌رسانی به وسیله تانکر انجام می‌شود. در این تصاویر آب‌رسانی سیار به روستاهای آغه جری، احمد آباد، نساره سفلی و نساره علیا از توابع شهرستان دیواندره در استان کردستان دیده می‌شود.

Share