Share

نجمه واحدی، فعال حقوق زنان پس از ۶۷ روز به قید وثیقه آزاد شد. برادر نجمه واحدی این خبر را در توییتر خود اعلام کرده است. روز گذشته نیز هدی عمید، وکیل دادگستری و یکی از دیگر فعالان حقوق زنان که پیش‌تر بازداشت شده بود آزاد شد.

نجمه واحدی و هدی عمید، کارگاه‌هایی برای آموزش شروط ضمن عقد به زنان ایرانی برگزار می‌کردند. یکی از فعالیت‌های عمده نجمه واحدی نیز تمرکز بر کار خانگی زنان و تلاش برای توجه بخشیدن به ارزش اقتصادی کار خانگی زنان و رفع تبعیض‌های جنسیتی ناشی از کار خانگی بوده است.

فعالان حقوق زنان همواره با سرکوب و تهدید نیروهای امنیتی روبه‌رو بوده‌اند. اعتراض به تبعیض جنسیتی، قوانین نابرابر و حجاب اجباری به عنوان اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام تلقی می‌شود.

بر اساس خبر دیگری که امروز منتشر شده است، نه فعال حقوق زنان برای توضیحات به دادسرای اوین احضار شده‌اند.

Share