Share

فاطمه سعیدی، نماینده مجلس ایران می‌گوید بیش  از ۹۰ درصد کودکان کار بازمانده از تحصیل هستند و بخش زیادی از این کودکان به اجبار و تنها برای تامین معیشت خانواده درس و مدرسه را رها کرده و مشغول کار شده‌اند.

این نماینده مجلس علت عمده بازماندگی از تحصیل کودکان کار را فقر اقتصادی، بی‌سرپرستی یا بدسرپرستی آنها دانسته و گفته NGOها با کمک آموزش و پرورش کودکان کار بازمانده از تحصیل را شناسایی و در تلاش برای بازگشت آنها به تحصیل هستند.

سعیدی همچنین از خیرین خواسته تا همکاری جدی با سازمان‌های مردم‌نهاد برای رفع مشکلات سد راه تحصیل کودکان کار داشته باشند.

او گفته:‌ «باید در جهت رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی خانواده های کودکان کار گام برداشت تا بتوانند بدون دغدغه به تحصیل بپردازند در این رابطه خیرین باید به کمک آموزش و پرورش بیایند.»

این نماینده همچنین با اشاره به اینکه دستگاه‌های متعددی در ساماندهی کودکان کار نقش دارند، گفته موازی کاری‌ها باعث شده که مسوولیت‌ها مغفول بماند. او گفته بهتر است دستگاه و متولی واحدی وظیفه ساماندهی کودکان کار را بر عهده بگیرد.

به گفته سعیدی، بودجه آموزش و پرورش بسیار اندک است و آموزش و پرورش از عهده ساماندهی و تامین نیازهای آموزشی کودکان کار برنمی‌آید.

Share