Share

با حضور بیش از ۵۰ نفر از پرسنل یگان حفاظت محیط زیست استان مازندران، پانصد رشته دام هوایی در حاشیه تالاب بین المللی فریدونکنار تخریب شد. برخی از صیادان با استفاده از دام‌‌های هوایی اقدام به شکار غیرقانونی پرندگان می‌کنند و از این طریق امرار معاش می‌کنند. آنها بومیان منطقه هستند و صید را حق مسلم خود می‌دانند. در سال‌های گذشته استفاده از دام‌های نوین و دام‌‌های هوایی شکار پرندگان را افزایش داده است.

Share