Share

عقاب طلایی نام خود را از پرهای طلایی٬ برنزی تاج، سر و پشت گردنش گرفته است. زیست‌بوم عقاب‌ طلایی در منطقه‌ای نزدیک به شهر ملایر است. از این منطقه به عنوان محل دفن پسماند‌های شهر ملایر استفاده می‌شود. به گفته معاون فرماندار ملایر٬ محل دفن زباله در این شهر استاندارد نیست. در این منطقه به علت وجود منابع غذایی امکان تغییر زیست‌بوم عقاب‌ها وجود ندارد اما با تغییر سایت پسماند ملایر، می‌توان شاهد بهبود زیست‌بوم عقاب‌ها بود.

Share