Share

به دنبال اعتراضات پی در پی کشاورزان و به خصوص کشاورزان شرق اصفهان نسبت به عدم تحویل حقآبه خود برای کشت، مجموعه مدیریت آب استان اصفهان٬ تصفیه فاضلاب را برای کشت کشاورزان این منطقه در نظر گرفته است.

به گفته کارشناسان، پسآب زاینده‌‌رود به دلیل دارا بودن فسفات و اَزُت به مقدار زیاد، به رشد درختان و گیاهان سرعت بخشیده است. اَزُتی که به خاک منتقل می‌شود در دراز مدت موجب پوک شدن خاک می‌شود و زمین را غیرقابل کشت خواهد کرد.

همچنین این پسآب به چاه‌های منطقه نفوذ کرده و با آب سالم مخلوط شده است. دام و طیوری که با این آب آلوده سیرآب می‌شوند، گوشت‌شان آلوده شده و همین گوشت‌های آلوده وراد بازار شده است. از دیگر مشکلاتی که استفاده از پسآب زاینده رود برای اهالی منطقه به وجود آورده، بوی تعفن است. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اعلام کرده، با وجود تلاش اداره آب و فاضلاب برای گندزدایی و تصفیه این پسآب همچنان سلامت آن مورد تائید نیست.

Share