Share

سوم دسامبر برابر است با روز جهانی توانیاب (معلولین). این روز از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۲ به  توانیابان (معلولین) اختصاص داده شد. هدف از انتخاب این روز آگاه‌سازی افکار عمومی درباره مسائل مربوط به معلولیت‌های مختلف و نیازهای توانیابان است.

در سال ۱۹۹۹ شعاری با مضمون (امکان دسترسی برای همه در هزاره جدید) برگزیده شد و سرلوحه امور قرار گرفت. به همین مناسبت مدرسه کودکان استثنائی «نسترن» در بجنورد از دانش‌آموزانش خواسته که آرزویشان را به تصویر بکشند.

ملیحه کوهستانی دانش آموز کلاس اول آرزو دارد زودتر بزرگ شود و در خانه ای بزرگ در یک روستا زندگی کند.
مهیار خواجه دانش آموز کلاس سوم آرزو دارد بزرگ که شد معلم بشود تا بتواند به همنوعانش درس یاد بدهد.
یوسف جوینی دانش آموز کلاس اول آرزو دارد در آینده پلیس بشود.
امیر محمد کوهی دانش آموز کلاس اول آروز دارد خانه ای بزرگ برای خود داشته باشد.
محمدمهدی رحیمی دانش آموز پایه ششم آرزو دارد وقتی که بزرگ شد معلم شود و همه را با سواد کند.
سینا محمدی دانش آموز پایه سوم آرزو دارد در آینده شهردار شود و برای کودکان و همنوعان خود ارک درست کند.
نازنین یزدانی دانش آموز پایه ششم آرزو دارد یک برادر داشته باشد و خانه ای برای خود داشته باشند.
زهرا ولی زاده دانش آموز پایه دوم آرزو دارد یک حوض پر از ماهی داشته باشد و خداوند همه بیماران را شفا دهد.
نرگس بهادری دانش آموز پایه دوم آرزو دارد هدر باغ زندگی کند و همه بچه ها خوشبخت شوند.
سوگل غلام نژاد دانش آموز پایه ششم آرزو دارد در آینده خوب شود و به کسانی که مثل خود هستند کمک کند تا در آرامش باشند.
سوگل غلام نژاد دانش آموز پایه ششم آرزو دارد در آینده خوب شود و به کسانی که مثل خود هستند کمک کند تا در آرامش باشند.
امیرمحمد پور رحیم دانش آموز پایه پنجم آرزو دارد فضانورد شود و بتواند به سیاره های دیگر برود.
مبینا بهمن آرزو دارد بتواند همیشه پیش خانواده اش باشد.
سپیده جمالی آرزو دارد معلم بشود و به همه کمک کند.
ساغر رحمانی دانش آموز پایه اول آرزو دارد در آینده نقاش بشود.
نیایش محمدی دانش آموز پایه اول آرزو دارد همیشه در کنار پدر و مادرش باشد.
زهرا شکوری دانش آموز پایه اول آرزو دارد دوست و همبازی زیادی داشته باشد.
مهلا امیدوار دانش آموز پایه اول آرزو دارد تا آخر عمرش در کنار پدر و مادر خود زندگی کند.
شهلا رضایی مقدم دانش آموز پایه پنجم آرزو دارد خانه ای زیبا برای خود داشته باشد و بتواند به همه کمک کند.
مریم نصیری دانش آموز پایه پنجم آرزو دارد در باغی بزرگ زندگی کند و دندانپزشک شود.
Share