Share

گروهی از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر تهران سه‌شنبه ۱۳ آذر در همبستگی با اعترضات کارگران و معلمان تجمع اعتراضی برگزار کردند. این تجمع با دخالت بسیجیان به تشنج کشیده شد. همزمان دانشجویان نوشیروان بابل و سهند تبریز نیز با خواسته‌های مشابهی تجمع اعتراضی برگزار کردند.

سه‌شنبه ۱۳ آذر، تهران: تجمع دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در حمایت از کارگران و معلمان

در شبکه‌های اجتماعی ویدیوهایی از تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه امیر کبیر تهران منتشر شده است. «توپ تانک مسلسل دیگر اثر ندارد»، «محمد حبیبی آزاد باید گردد»  از شعارهای دانشجویان در تجمع اعتراضی دانشگاه امیرکبیر تهران بود.

نیروهای بسیجی و لباس شخصی بعد از گفت‌وگو و مجادله با دانشجویان معترض دانشگاه امیرکبیر با شعار «منافق،‌ فتنه‌گر پیوندتان مبارک» درصدد مقابله با دانشجویان برآمدند. اما دانشجویان به تجمع خود ادامه دادند و سرانجام کار به درگیری کشید. در زد و خورد بسیجی‌ها با دانشجویان معترض دست‌کم یک دانشجو مجروح شده است.

خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران دانشجویان معترض را به «ساختارشکنی» و حمایت از «فتنه‌گران» و «محکومان امنیتی» متهم کرده است.

علاوه بر این دانشجویان در دانشگاه نوشیروان بابل و سهند تبریز نیز دست به تجمع زدند. «دانشگاه زنده است»، «سرکوب دانشجویان را متوقف کنید»، «دانشجو می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد» از شعارهای دانشجویان معترض در بابل و تبریز بود.

 

Share