Share

کارگران سازمان عمران شهرداری آبادان و شهرداری آبژدان اندیکا بار دیگر در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدهایشان اعتصاب کردند.پیمانکار شهردای همدان دستمزد کارگران فضای سبز را پرداخت نمی‌کند. در تهران هم ۱۵۰ کارگر پروژه خط شش قطار شهری اخراج شدند.

تجمع کارگران شهرداری آبادان مقابل ساختمان شهرداری مرکز- ۲۹ آبان ۱۳۹۷

تاخیر در پرداخت دستمزد کارگران شهرداری‌ها روز به روز طولانی‌تر می‌شود و اعتراضات کارگران هم گسترده‌تر. چهارشنبه ۱۴ آذر در آبادان کارگران سازمان عمران شهرداری بار دیگر در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدهایشان اعتصاب و مقابل ساختمان شهرداری تجمع کردند.

این کارگران که شهریور امسال در اعتراض به پرداخت نشدن ۴ ماه دستمزد پس از چند روز تجمع، با لودر در ساختمان شهرداری آبادان را بستند حدود شش ماه حقوق عقب‌افتاده دارند.

در آبژدان اندیکا استان خوزستان هم کارگران شهرداری برای پنجمین روز پیاپی مقابل ساختمان شهرداری تجمع کردند و خواستار پرداخت دستمزد معوق خود شدند.

رئیس شورای اسلامی آبژدان اندیکا به خبرگزاری رسمی دولت جمهوری اسلامی، ایرنا، گفت که با رایزنی‌ها انجام شده، قرار است دو ماه از ۹ ماه دستمزد معوق کارگران شهرداری پرداخت شود.

اخراج ۱۵۰ کارگر پروژه خط شش قطار شهری تهران

در تهران هم ۱۵۰ کارگر پروژه خط شش مترو تهران اخراج شدند. مدیر کارگاه این پروژه خبر اخراج کارگران را تائید و دلیل آن را تامین نشدن منابع مالی از ابتدای سال  عنوان کرد.

شرکت پیمانکاری سابیر بین‌الملل مجری پروژه خط شش مترو تهران است. در این پروژه حدود ۲۵۰۰ کارگر مشغول به کار هستند.

دستمزد ۲ ماه کارگران فضای سبز شهرداری همدان پرداخت نشد

حمیدرضا بادامی نجات نایب رئیس شورای اسلامی شهر همدان هم از تاخیر دو ماهه در پرداخت دستمزد کارگران فضای سبز شهرداری این شهر خبر داد. او گفت که این کارگران به صورت فصلی و به واسطه پیمانکار به کار گرفته می‌شوند و شرکت پیمانکاری مسئول پرداخت دستمزد آنها است.


در همین زمینه:

کارگران شهرداری آبژدان اندیکا و حمیدیه در اعتراض به ۹ ماه دستمزد معوق اعتصاب کردند

#اعتراضات: کارگران شهرداری در چند شهر اعتصاب کردند

Share