Share

مردان سطح اثر آزارهای جنسی بر زنان را دست‌کم می‌گیرند. این موضوع نتیجه پژوهشی است که اخیرا انجام شده است.

نتایج این نظرسنجی با نتایج نظرسنجی آژانس حقوق بنیادی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۲ مقایسه شده

زمانی که از مردم پرسیده شده که چند درصد زنان آزار جنسی را تجریه کرده‌اند، هم مردان و هم زنان آمریکایی و همچنین ساکنان ۱۲ کشور اروپایی، میزان این تجربه را بسیار پایین‌تر از واقعیت‌ها تخمین زده‌اند.

بیشترین خطای شرکت‌کنندگان در این پژوهش در میان دانمارکی‌ها، هلندی‌ها و فرانسوی‌ها بوده که به ترتیب تخمین زده‌اند که تنها ۴۹، ۳۵ و ۳۴ درصد زنان آزار جنسی را تجربه کرده‌اند.

این پرسش بخشی از نظرسنجی مؤسسه ایپسوس‌موری است که فاصله میان درک عمومی از مسائل و واقعیت‌ها را بررسی می‌کند و این پرسش را بعد از کمپین می‌تو مطرح کرده است.

در سال ۲۰۱۲ یک پژوهش در دانمارک نشان داد که ۸۰ درصد زنان این کشور گونه‌هایی از آزار جنسی را از ۱۵ سالگی تجربه کرده‌اند حال آنکه مردان دانمارکی در این پژوهش جدید، این میزان را ۳۱ درصد تخمین زده‌اند.

در هلند، ۷۳ درصد زنان گزارش کرده‌اند که مورد آزار جنسی قرار گرفته‌اند اما برداشت مردان این کشور این است که این رقم ۳۸ درصد است.

مردان فرانسوی تصورشان این است که ۴۱ درصد زنان آزار جنسی دیده‌اند حال آنکه در پژوهشی در سال ۲۰۱۲ مشخص شده که ۷۵ درصد زنان فرانسوی مورد آزار قرار گرفته‌اند.

در آمریکا در سال ۲۰۱۸ نظرسنجی‌ای انجام شده که نشان می‌دهد ۸۱ درصد زنان آزار جنسی را تجربه کرده‌اند اما مردان آمریکایی معتقدند که این رقم ۴۴ درصد است.

پژوهشگران معتقدند که نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که هنوز تا باور کردن زنان و جدی گرفتن آزارهایی که گزارش می‌کنند راه درازی در پیش است.

آنها می‌گویند برای غلبه بر این مشکل، باید تعداد مردانی که در مقابل این آزارها می‌ایستند بیشتر شود.

در بریتانیا ۶۸ درصد زنان گفته‌اند آزار جنسی را تجریه کرده‌اند اما مردان بریتانیایی گفته‌اند که تنها ۴۶ درصد زنان قربانی آزارهای جنسی هستند. این در حالی است که نتایج یک پژوهش جدید در بریتانیا نشان داده که ۸۹ درصد زنانی که در حوزه خدمات فعالیت می‌کنند تجربه آزار جنسی را داشته‌اند اما ۶۰ درصد آنها به این فکر نکرده‌اند که آزارها را گزارش دهند.

نظرسنجی «سنجش خطاهای ادراکی» موسسه ایپسوس موری در سال ۲۰۱۸، در فاصله ۲۸ سپتامبر تا ۱۶ اکتبر در ۳۷ کشور از طریق مصاحبه با ۲۸ هزار و ۱۱۵ نفر انجام شده است.

نتایج این نظرسنجی در کشورهای اروپایی با نتایج نظرسنجی آژانس حقوق بنیادی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۲ مقایسه شده که میزان تجریه آزار جنسی را در زنان از سن ۱۵ سالگی به بالا بررسی کرده است.

نظرسنجی اتحادیه اروپا، لمس، اظهارنظرها و جوک‌های سکسی، زل زدن، فرستادن عکس‌ها و پیام‌های سکسی و نمایش‌های خارج از نزاکت (مثل آلت‌نمایی) را از جمله موارد آزار جنسی طبقه‌بندی کرده است.

نتایج مربوط به آمریکا هم با نتایج نظرسنجی سال سال ۲۰۱۸ سازمان غیرانتفاعی «آزار خیابانی را متوقف کنید» مقایسه شده که شیوه اجرای آن با نطرسنجی اتحادیه اروپا شباهت زیادی دارد.

مردها چطور می‌توانند با خشونت علیه زنان مبارزه کنند؟

جنبشMeToo:‌ وقتی زنان سکوت را شکستند چه اتفاقی افتاد؟

Share