Share

نخستین دادگاه مدیر ارشد مالی شرکت هوآوی روز جمعه ۷ دسامبر برگزار شد

روز جمعه دادستان دولت کانادا اعلام کرد که آمریکا علیه او اعلام جرم کرده و گفته که خانم منگ از شرکت‌های غیررسمی برای دسترسی به بازار ایران استفاده کرده است. دادستان کانادا هم گفته که او به تقلب متهم شده است.

آمریکا خانم منگ را متهم کرده که شرکت اسکا‌ی‌کام، در هنگ کنگ را شرکتی جدا از هوآوی جلوه داده است.

در صورت استرداد به امریکا، خانم منگ می‌تواند به توطئه برای فریب دادن موسسات مالی متهم شود که حداکثر مجازات برای هر جرم در این زمینه ۳۰ سال زندان است.

لی یوچنگ معاون وزیر خارجه چین، سفیر کانادا در پکن را فراخوانده و مراتب اعتراض دولت چین را به اطلاع او رسانده است. وزارت خارجه چین بازداشت خانم منگ را بسیار زشت خوانده است.

کانادا از چین خواسته که تا فورا او را آزاد کند و قاطعانه از حقوق مشروع و قانونی او حمایت کند وگرنه با عواقب سوئی مواجه خواهد شد.

مقامات چین هم با محکوم کردن دستگیری خانم منگ گفته‌اند که اقدامات شدیدتری هم از سوی این کشور ممکن است صورت بگیرد.

منگ آخر هفته را در زندان خواهد گذراند و ادامه رسیدگی به پرونده او به روز دوشنبه ۱۰ دسامبر موکول شده است.

Share