Share

در بیست و چهارمین نشست تغییرات آب و هوایی که از روز چهارم دسامبر در کاتوویچ لهستان برگزار شد، کشورهای جهان سرانجام بر سر اصولی توافق کردند که اهداف توافقنامه پاریس را تضمین می‌کند. توافق پاریس از سال ۲۰۲۰ اجرا خواهد شد.

Share