Share

فرهنگیان معترض که اغلب آنان را بازنشستگان تشکیل می‌دادند، در چند استان ایران دست به اعتراض زدند. خواسته آنها بهبود وضعیت معیشتی و آزادی معلمان و کارگران زندانی بود.

اعتراض فرهنگیان بازنشسته در رشت،‌پنج‌شنبه ۱۹ آذر ــ منبع: شبکه‌های اجتماعی

فرهنگیان بازنشسته در کنار همکاران شاغل‌شان از ۱۰ صبح پنج‌شنبه ۱۹ آذر در دست‌کم شهرهای اصفهان، رشت، یزد و ابهر تجمع اعتراضی برپا کردند.

معترضان در اصفهان غالباً معلمان شاغل بودند و در برابر اداره آموزش و پرورش اصفهان در خیابان هشت بهشت شعار می‌دادند: «فریاد فریاد از اینهمه بیداد»، «آتش به جان بچه‌ها، بودجه شده سهم شما». دو ویدئو از این تجمع که سهم زنان در آن بسیار پررنگ بود:

در یزد نیز فرهنگیان اغلب بازنشسته در پارک فناوری تجمع کردند. یکی دیگر از خواسته‌ها آزادی معلمان و کارگران زندانی بود و معترضان همبستگی خود را با دیگر اعتراض‌ها نشان دادند. ویدئوهای زیر از تجمع یزد به اشتراک گذاشته شده‌اند:

در رشت نیز فرهنگیان بازنشسته و شاغل استان گیلان در برابر استانداری دست به تجمع زدند.

در ابهر هم بازنشستگان تجمع کردند. در زیر ویدئوی سخنرانی یکی از آنها است که فریاد می‌زند: «ما اوباش نیستیم، مردم‌ایم.»

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا)، معلمان بازنشسته در قطعنامه‌های پایانی اعتراضات‌شان خواهان ارتقای مستمری‌ها و بهبود سطح خدمات درمانی پایه بودند و به تنظیم بودجه ۱۳۹۸ انتقاد داشتند. این معترضان به ایلنا گفته‌اند: «اینکه در بودجه فقط دو هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازیِ مستمری بازنشستگان درنظر گرفته‌اند، عادلانه نیست؛ خود مسئولان معترفند که همسان‌سازی حداقل ۱۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی لازم دارد.»

ویدئوی زیر مربوط به قرائت قطعنامه پایانی تجمع فرهنگیان در اصفهان در برابر شهرداری است:

بازنشستگان کشوری از جمله فرهنگیان بازنشسته می‌گویند با توجه به افزایش هزینه‌ها و قرارداشتن خط فقر در محدوده‌ای بیش از سه میلیون تومان، حقوق آنها باید همسان‌سازی شود.

بازنشستگان کشوری سه‌شنبه نیز در تهران و چندین شهر دیگر دست به اعتراض زده بودند.


در همین زمینه:

#اعتراضات: بازنشستگان در تهران و چند شهر دیگر تجمع کردند

Share