Share

بحران اقتصادی به افزایش شکاف طبقاتی و تعمیق در ایران دامن زده است. یکی از پیامدها توسل شمار هرچه بیشتری از ایرانیان به دزدی‌های خرد است.

ایوب سلیمانی، جانشین فرمانده ناجا

به گزارش خبرگزاری دولتی دانشجویان ایران (ایسنا)،‌ جانشین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی (ناجا) وضعیت اقتصادی مردم را «نگران‌کننده» خوانده است. ایوب سلیمانی گفته «بخشی از جامعه مشکل جدی دارند و این مشکلات اقتصادی سبب افزایش سرقت‌های کوچک و خرد شده است.»

بحران ارزی و اقتصادی سال جاری شمسی در ایران شدت گرفت. مردم معترض از قشرهای گوناگون روزانه تجمع‌هایی ترتیب می‌دهند تا نسبت به وخیم‌ترشدن وضعیت معیشتی‌شان اعتراض کنند.

سلیمانی از افزایش ارتکاب جرم‌های سایبری نیز خبر داده است. پیش از این تحلیل‌گران و فعالان آنلاین اما نسبت به جرم‌انگاری بسیاری از انواع فعالیت‌های سایبری و نقض آزادی بیان آنلاین انتقاد کرده بودند.


در همین زمینه:

تورم کیفری: تعدد عنوان‌های مجرمانه در ایران و ایده‌ مجازات‌ جایگزین

Share