Share

آلودگی پلاستیکی یک تهدید جدی برای اکوسیستم‌های دریایی محسوب می‌شود. در این تصاویر انواع کیف٬ کفش و دیگر وسایل شخصی به چشم می‌خورد که در ساحل دریا رها شده‌اند. برخی از آنها از فاصله‌های دورتر، با جریان رودخانه‌ها به دریا رسیده‌اند و در ساحل به گل نشسته‌اند. پرندگان دریایی زباله‌ها را با مواد غذایی اشتباه می‌گیرند و آنها را می‌بلعند. این پرندگان معمولا به زخم و عفونت در سیستم گوارشی دچار می‌شوند و در نهایت می‌میرند. پس‌ماندهای غیرقابل بازیافت رها شده در رودخانه‌ها به دریا می‌رسند و موجب انتقال ویروس و عفونت به انسان می‌شوند.

Share