Share

کمپین حقوق بشر:
طی سال‌های گذشته، بحث و گفت‌وگو درباره حقوق افراد دارای معلولیت در ایران به صورت فزاینده‌ای در میان گروه‌های مختلف جامعه، اهمیت یافته‌ است.

در این ویدیوی آموزشی ده نکته در چگونگی رفتار برابر و با احترام نسبت به افراد داری معلولیت مشاهده می‌کنید. همه ما می‌توانیم با ایفای نقش خود در این زمینه، برای ایجاد دنیای با دسترسی بیشتر برای همه تلاش کنیم.

Share