Share

با وجود محدودیت‌ها طی چند دهه گذشته، موسیقی خیابانی به حیات خود در ایران ادامه می‌دهد. گسترش این گونه از هنر شهری، بسیار محسوس بوده و نوازندگان با اجراهایی که صورتی متفاوت از گذشته دارد، در سطح شهر حضور دارند.

موسیقی خیابانی، هنری غربی و وارداتی نیست و از دیرباز در فرهنگ شرقی و ایرانی جایگاهی ویژه داشته است.

چندی پیش انتشار فیلم حمله نیروی انتظامی به سه نوازنده خیابانی در رشت، با اعتراض شماری از هنرمندان، واکنش شهرداری رشت، شورای شهر و فرمانداری این شهر همراه شد.

تصاویر پیش رو  فعالیت نوازندگان خیابانی را در سطح شهر رشت نشان می‌دهد.

Share