Share

خدیجه پقه، ۶۱ ساله و اهل شهرستان آق‌قلا است. او که در کودکی و در پی یک حادثه دست چپ خود را از دست داده است، در زمینه هنرهای دستی فعالیت دارد. این هنرها عبارتند از: نمدمالی، گلیم بافی و سوزن دوزی.  او در حال حاضر مرکز تخصصی نمدمالی ترکمن را همراه با اعضای خانواده‌اش در شهرستان آق‌قلا  اداره می‌کند. خدیجه در کنار کارگاه نمدمالی فروشگاهی به راه انداخته و انواع هنرهای دستی زنان ترکمن را به نمایش و فروش گذاشته است.

Share