Share

مقامات دست به دست هم دادند تا منکر شکنجه اسماعیل بخشی، کارگر هفته‌تپه، بشوند. قابل شمارش نیست دفعاتی که کارگزاران رژیم منکر آزاری شده‌اند که بر زندانیان روا داشته و می‌دارند. هزاران شاهد علیه این انکار وجود دارد. گروه بزرگی از بازداشت‌شدگان توصیف کرده‌اند که بر آنان در زندان‌ها چه گذشته است.

ما در اینجا دعوت به بازخوانی بخشی از آرشیو زمانه درباره خاطرات شکنجه‌شدگان می‌کنیم: پرونده یک خاطره از اوین.

در توئیتر هشتگ #من_هم_شکنجه_شدم فعال شده است. عبدالکریم لاهیجی، رئیس جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران، این فراخوان را برای کمپین یادآوری انتشار داده است:

فراخوان به تمامی قربانیان شکنجه در ایران

Share