Share

در مسیر نکا به بهشهر واقع در استان مازندران، تخریب گسترده کوه‌ها و تپه‌ها صورت گرفته است. کارخانه‌های مصالح ساختمانی منطقه، مواد اولیه‌شان را از این راه تامین می‌کنند. این گونه فعالیت‌ها با عنوان مجوزهای دولتی که به افرادی خاص داده می‌شود صورت می‌گیرد. برداشت‌های بی‌رویه از منابع طبیعی موجب اعتراض مردم و دهیاران منطقه شده است. آنها تلاش می‌کنند فعالیت این افراد را در این منطقه متوقف کنند.

Share