Share

دو روز پرهیجان در پارلمان بریتانیا. دیروز اکثریت پارلمان به برنامه خانم ترزای می‌، نخست‌وزیر از حزب محافظه‌کار، رأی منفی داد. امروز اما اکثریت محافظه‌کار او را در سِمَت خود ابقا کرد.

سه‌شنبه ۱۵ ژانویه/ ۲۵ دی: رأی‌گیری در مجلس عوام بریتانیا درباره توافق دولت ترزا می با اتحادیه اروپا

رأی‌گیری روز چهارشنبه‌ (۱۶ ژانویه) به درخواست حزب مخالف، یعنی حزب کارگر به رهبری جرمی کوربین، انجام شد.

محافظه‌کاران فقط با اختلاف ۱۹ رأی نخست‌وزیر را بر سر جایش نشاندند. دیروز اختلاف رأی بر سر طرح ترزا می برای خروج از اتحادیه اروپا ۲۳۰ رای  بود.

حدس زده می‌شد که محافظه‌کاران از ترس قدرت‌گیری حزب کارگر، پشت نخست‌وزیری بایستند که او را دوست نمی‌دارند.

پس از رأی‌گیری در مورد اعتماد به نخست‌وزیر، ترزا می ضمن ابراز خوشحالی از ابقای خود گفت که در مورد ادامه کار گفت‌وگو با اعضای پرنفوذ جریان محافظه‌کار را می‌آغازد.

در همین زمینه

واکنش‌ها به رد توافق برگزیت در مجلس عوام بریتانیا

Share