Share

احمد خاتمی، عضو هیات رییسه مجلس خبرگان ایران در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایسنا گفته که این مجلس هیچ شخصی را به عنوان گزینه رهبری آینده در نظر نگرفته است. او سال گذشته در یک نشست خبری در قم به شکل‌گیری کارگروه تعیین رهبری در خبرگان اشاره کرده بود.

احمد خاتمی که سخنگوی هیات رییسه مجلس خبرگان هم هست، در مصاحبه خود با ایسنا تاکید کرده که از سخنان سال گذشته او سوءاستفاده شده و منظور او تدبیر خبرگان درباره رهبری بوده است.

او تاکید کرده که رهبر جمهوری اسلامی «در با نشاط‌ترین وضعیت خود» قرار دارد و اهل ورزش و پیاده‌روی است اما «طبیعی است که باید به فکر آینده نظام هم بود.» او همچنین گفته فرد خاص یا افرادی برای این موضوع مطرح نشده اند.

سخنگوی هیات رییسه مجلس خبرگان، در عین حال به تدوین آیین نامه ‌ی برای خبرگان در دو سال اخیر اشاره کرده و گفته این آیین نامه بر اساس ویژگی‌هایی که قانون اساسی برای رهبر در نظر گرفته و درخواست علی خامنه‌ای برای تعیین شاخص‌های مدیر و مدبر و شجاع بودن رهبر، نوشته شده است.

احمد خاتمی در بخش دیگری از سخنانش گفته که کار مجلس خبرگان در مسائل روز «تقویت رهبری» است و در سال‌های گذشته، به خصوص در جریان حوادث سال ۸۸، مجلس خبرگان رهبری تمام‌قد به حمایت از رهبر جمهوری اسلامی برخواسته است.

عضو مجلس خبرگان رهبری گفته: «تنها شخصیتی که در حال حاضر لباس رهبری بر قامت او زیبنده است فقط و فقط مقام معظم رهبری است.»

در سال‌های اخیر با افزایش سن علی خامنه‌ای و انتشار گزارش‌هایی درباره بیماری او موضوع تعیین جانشین برای او مطرح شده است. از تعدادی از افراد هم به عنوان گزینه‌های احتمالی نام برده می‌شود. ناصر مکارم شیرازی، صادق لاریجانی و محمود هاشمی شاهرودی از کسانی بودند که احتمال جانشین رهبری شدن آنها مطرح شده بود.

محمود هاشمی شاهرودی اخیرا درگذشت.

نظام می‌میرد • پرونده جانشینی

Share