Share

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای سمنان می‌گوید افت منابع آب زیرزمینی و ادامه این روند یک تهدید جدی و خطر بزرگ برای توسعه این استان است.

ایرج حیدریان، گفته برداشت بی رویه آب از سفره‌های آب زیرزمینی موجب ایجاد مشکلات و تبعات جبران ناپذیری می‌شود. خشک شدن چشمه‌ها، قنوات، چاه‌ها و رودخانه‌ها، به خطر افتادن اراضی باغی و از بین رفتن اراضی زراعی، افت کیفی منابع آب زیرمینی و حرکت آب‌های شور به سمت آب‌های شیرین از مهمترین این تهدیدات و تبعات جبران ناپذیر افت سفره‌های آب زیرزمینی است.

نشست زمین و از بین رفتن مخازن طبیعی آب‌های زیرزمینی و آسیب دیدن تأسیسات زیربنایی مستقر در دشت‌های استان همانند خطوط راه آهن، شهرک‌های صنعتی و…، افزایش کف شکنی و جابجایی چاه‌ها که موجب صرف هزینه‌های زیادی نیز می‌شود، افزایش عمق سطح ایستایی در چاه‌ها و به دنبال آن افزایش مصرف انرژی به منظور استحصال آب نیز از دیگر تبعات و عواقب برداشت بی رویه آب از سفره‌های آب زیرزمینی است.

حیدریان گفته خالی شدن سفره‌های آب زیرزمینی و کمبود آب، مهاجرت مردم به شهرهای بزرگ را به دنبال دارد که این خود منجر به بروز ناهنجاری‌های اجتماعی و سیاسی – امنیتی در منطقه خواهد شد، و این مهاجرت از تبعات خشک شدن منابع آب موجود و عدم امکان تأمین آب شرب، بهداشت و اشتغال در منطقه خواهد بود که جبران ناپذیر است.

او از اجرای طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی برای کمک به حل این بحران و معضل اساسی نام برده و گفته: «این طرح در استان سمنان به طور جدی دنبال می‌شود و می‌تواند نقش بسزایی در توسعه پایدار استان داشته باشد.»

این طرح برای حفاظت و صیانت از منابع آب‌های زیرزمینی استان سمنان، جلوگیری از اضافه برداشت، جلوگیری از برداشت غیرمجاز و حفر چاه‌های غیرمجاز در تمام شهرستان های استان سمنان اجرا می‌شود.

بررسی نصب کنتورهای هوشمند چاه‌های کشاورزی و عملکرد آن، جلوگیری از اضافه برداشت‌ها و برداشت‌های غیرمجاز، جلوگیری از حفر چاه‌های غیرمجاز از روش‌هایی است که برای کنترل این وضعیت به کار گرفته می‌شود.

گزارش‌های سازمان حفاظت محیط زیست نشان می‌دهد ۷۰ درصد ذخیره سفره‌های آب زیرزمینی در ایران از ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته تاکنون به شدت کاهش یافته است.

براساس گزارش‌های رسمی، سالانه دو متر از سطح آبهای زیرزمینی در ۶۰  دشت اصلی در مرکز ایران افت می‌کند و عوارض این بحران به صورت خشک شدن منابع آبی و فرونشستن زمین ظاهر می‌شود.

Share