Share

در چهار شهر استان خوزستان سیل آمده است. روستاهای اطراف شوش، دزفول، دشت آزادگان و شوشتر زیر آب رفته‌اند. روستاییان در تلاش‌اند که مانع از پیشروی آب شوند. سیل‌بندها قدیمی‌اند و به دلیل برداشت غیر مجاز آب مقاومت چندانی ندارند. در اثر بارندگی وضعیت سدهای دز، کرخه و مارون بحرانی شده است.

Share