Share

پس از رهاسازی آب سد زاینده‌رود، در نقاط مختلف اصفهان آب جاری شده است. مسیر زاینده‌‌رود از مناطقی چون: ناژوان، سی‌و‌سه پل، پل خواجو و پل‌چوبی می‌گذرد. قرار است به مدت ۲۰ روز آب در زاینده‌رود جریان داشته باشد.

این رودخانه به عنوان بزرگترین جریان آبی منطقه مرکزی ایران در سال‌های گذشته با پدیده خشکسالی، افزایش برداشت و سوء مدیریت منابع آب مواجه و در محل پائین دست در بیشتر ماه‌های سال با خشکی مواجه است.

Share