Share

شامگاه دهم بهمن، گروهی از زرتشتیان جشن سده را در تفت واقع در استان یزد برگزار کردند. این مراسم تاکید بر همکاری و همبستگی میان مردم دارد. در جشن سده مرسوم است که اهل محله یا روستا با گرد‌آوردن هیزم در یک نقطه آتشی برپا کنند. آنها با خواندن نیایش و سرود به پایکوبی می‌پردازند. این جشن هر سال در شهرهای مختلف ایران به ویژه شهرهایی که در آن شهروندان زرتشتی ساکن هستند برگزار می‌شود. در تقویم اصلی و جدید زرتشتیان این روز را آبان روز نام‌گذاری کرده‌اند.

Share