Share

۱۳ بهمن برابر با ۲ فوریه از سال ۱۳۴۹ خورشیدی، روز جهانی تالاب‌ها نام گرفته است. در همین سال معاهده‌ای جهانی برای حفاظت از تالاب‌ها در شهر رامسر به تصویب رسید که به کنوانسیون رامسر معروف است. تالاب‌ها از آنجا که می‌تواند زیست‌گاه بسیاری از پرندگان، جانوران و گیاهان مختلف باشد، به عنوان یک از مولد‌ترین محیط‌های کره زمین شناخته می‌شود. این روزها تالاب‌های ایران در وضعیت نامناسبی قرار دارند. چه تالاب‌هایی مانند بختگان، طشک، کم جان، کافتر، مهارلو، ارژن، پریشان، گاوخونی، هامون، جازموریان، میقان، که در اقلیم خشک و نیمه خشک ایران قرار دارند و چه آنهایی که در مناطق مساعد‌تر و نوار شمالی قرار گرفته‌اند. از مهم‌ترین تالاب‌های شمال، می‌توان از انزلی، بوجاق، گمیشان، الماگل، آلاگل، زریوارو نام برد.

Share