Share

خوابگاه «سرای طلوع امید» با ظرفیت بیش از ۱۲۰ نفر در تهران فعالیت دارد. در روزهای سرد سال به افراد کارتن‌خواب در این محل پناه داده می‌شود. دست‌اندرکاران این خوابگاه کوشیده‌اند محلی گرم و صمیمی برای مهمانهایشان فراهم آورند. در این خوابگاه کارگاه‌هایی وجود دارد برای اشتغال به کار افراد پناه‌گیر.

Share