Share

روز پنجشنبه ۱۸ بهمن، گروهی از فعالان چپ‌گرا در ایران چهل و هشتمین سالگرد واقعه سیاهکل را در بهشت زهرای تهران گرامی داشتند. شرکت کنندگان در این مراسم بزرگداشت ابتدا در قطعه ۳۳ بهشت زهرا حاضر شدند و سپس در قطعه ۳۹ بر سر مزار حمید اشرف، از رهبران اولیه و اصلی چریک‌های فدایی خلق جمع شدند.

در مراسم بزرگداشت رخداد نمادین سیاهکل در تهران ابتدا سرودهایی خوانده شد و پس از آن، ناصر زرافشان، حقوقدان و دبیر کانون نویسندگان ایران، درباره مسائل روز کشور سخنرانی کرد. او گفت: «جناح‌بندی‌های درون حاکمیت، قلع و قمع نیروهای خودی توسط حاکمان، وضعیت اسفبار مردم در طی این ۴۰ سال، نشان داد و تاییدی بر این نگرش و مشی راهبردی بود که از روز نخست هیچ امیدی به چنین حکومتی نبایستی می‌داشتیم و اکنون هم نباید داشت.»

زرافشان همچنین گفت: «آن‌هایی که باور نداشتند، امروز پی بردند که حرف‌های حسن روحانی در زمان انتخابات ریاست جمهوری جز تبلیغات پوپولیستی برای جمع آوری آرای مردم چیز دیگری نبوده است.»

رویداد سیاهکل از نظر تأثبر پردامنه آن، از عرصه کنش سیاسی گرفته تا هنر و ادبیات در دهه ۱۳۵۰ پراهمیت است. حمله ‌‌یک گروه بنیان‌گذار سازمانی که بعدا «سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران» نام گرفت، به پاسگاه ژاندارمری سیاهکل در تاریخ ۱۹ بهمن سال ۱۳۴۹ نقطه آغاز جنبش مسلحانه چپ‌گرا علیه حکومت محمدرضاشاه پهلوی بود. حکومت پهلوی در واکنش به این حمله نیروهای نظامی و تکاوران خود را به منطقه ارسال کرد و در جریان درگیری‌ها دو چریک فدایی کشته و ۱۱ نفر از چریک‌ها نیز اسیر شدند. از این تعداد ۱۰ نفر به ضرب گلوله اعدام شدند و یک نفر زیر شکنجه جان سپرد.

Share