Share

کارکنان اداره منابع طبیعی شهرستان مریوان قطع و قمع درختان بلوط را در مسیر جنگل‌های روستای «نی» کشف و شناسایی کردند. افراد سودجو هزار اصله درخت بلوط را در این منطقه قطع کرده‌اند.
شهرستان مریوان دارای ۱۰۸ هزار هکتار جنگل بلوط است که بخش مهمی از جنگل‌های زاگرس را تشکیل می‌دهد. کمبود نیروی انسانی و همچنین مجهزترشدن روز به روز قاچاقچیان و بالاتر رفتن قیمت چوب سبب شده است تا روند قطع درختان و قاچاق چوب در مناطق جنگلی به سرعت افزایش یابد.

Share