Share

با گذشت ۳۰ سال از تأسیس شهرک صنعتی کرمان، این شهرک همچنان به عنوان منطقه حاشیه‌نشین شناخته می‌شود. انتهای شهرک کوره‌های آهک‌پزی وجود دارد که شب و روز مشغول فعالیت هستند. کارخانه‌های شهرک صنعتی یکی پس از دیگری تعطیل شده‌اند. افرادی را که در فقر مطلق به سر می‌برند و در کنار کوره‌ها  اسکان گزیده‌اند کوره‌نشین می‌نامند. آنها بی‌خانمان‌هایی هستند که برای گذراندن شب و از شدت سرما به گرمای آتش سنگ‌های آهک که در حال پودر شدن هستند پناه می‌آورند. مشکلات اقتصادی، اعتیاد و فرار از خانه این افراد را به کوره‌نشینی وادار کرده است.

Share