Share

فمکه هالسما، شهردار آمستردام خواهان تغییراتی در منطقه ردلایت آمستردام شده و گفته استفاده از تن فروشی به عنوان یک جاذبه توریستی تحقیرآمیز و غیرقابل قبول است.

فمکه هالسما، شهردار آمستردام

شهردار آمستردام که ژوئن گذشته به این سمت انتخاب شده، خواهان استفاده از تمام گزینه‌ها برای ایجاد تغییرات در این منطقه شده از جمله تغییر در وضعیت موجود آن شده و گفته این وضعیت قابل قبول نیست.

او گفته: «شرایط زنانی که در این منطقه تن فروشی می‌کنند بدتر شده. من می‌دانم که مردم آمستردام چه فکر می‌کنند. قرار نبوده که تن‌فروشی این طور باشد.»

این نگرانی وجود دارد که تعداد بالای توریست‌هایی که از منطقه ردلایت دیدن می‌کنند باعث شده که کار کردن این زنان دشوار شود و امنیت آنها کاهش یابد. تن‌فروشی بدون مجوز هم همچنان یکی از مشکلات این شهر است که با موضوع قاچاق انسان در ارتباط است.

هالسما گغته گه سنت آمستردام در قانونی کردن تن‌فروشی اکنون به دلیل حضور توریست‌ها در این منطقه به شکل تحقیرآمیزی درآمده است. او گفته که تا پیش از تابستان آینده، مشکلات این منطقه را به نحوی حل خواهد کرد.

شهردار آمستردام گفته: «پبش از هرچیز باید اطمینان حاصل کنیم که این زنان مستقل و توانمند شده‌اند و مورد سوءاستفاده قرار نمی‌گیرند.»

گروهی از سیاستمداران احزاب مختلف هم درحال تهیه نامه‌ای سرگشاده در این زمینه هستند. این گروه که متشکل از سیاستمدارانی از احزاب دموکرات مسیحی، لیبرال‌های پبشرو و لیبرال جناح راست هستند می‌گویند که سوءاستفاده از کارگران جنسی زیاده از حد شده و راه‌حل پیشنهادی آنها این است که از جمله، زنانی که می‌خواهند در این زمینه کار کنند، باید دست‌کم یک سال در هلند زندگی کرده باشند.

آنها در مقاله‌ای با عنوان «دیگر کافی است، کاری بکنید» نوشته‌اند: «ما جوانان آمستردام، به این نتیجه رسیده‌ایم که فارغ از آنکه دیدگاه ما درباره تن فروشی چیست، وضعیت فعلی قابل توجیه نیست. دیدگاه شما درباره زندگی انسانی هرچه که باشد، این سیرک، این بازاری که راه افتاده تحقیرآمیز است.»

Share