Share

رهبر کاتولیک‌های جهان در پایان همایشی که به منظور بررسی سوء استفاده جنسی از کودکان در کلیساهای واتیکان برگزار شد، گفت که کلیسای کاتولیک «با جدیت با این مسئله برخورد خواهد کرد».

پاپ فرانسیس در مراسم شب کریسمس در واتیکان

پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان یکشنبه ۲۴ فوریه/ ۵ اسفند در پایان همایش چهار روزه‌ای که با حضور ۱۴۰ تن از مقام‌های کلیساهای کاتولیک جهان و به منظور رسیدگی به «رسوایی تجاوز و آزار جنسی» در کلیسا برگزار شد، حتی یک مورد سوء استفاده جنسی از کودکان را «قساوت» دانست و گفت: «کلیسا با جدیت کامل با این معضل برخورد خواهد کرد».

او آن دسته از کشیش‌هایی که از کودکان سوء استفاده جنسی می‌کنند را «ابزار شیطان» و «گرگ‌های حریص» نامید و گفت: کلیسا از کودکان در برابر این گرگ‌های حریص محافظت خواهد کرد.

پاپ فرانسیس که طی سال‌های اخیر به واسطه افشای سوء استفاده جنسی از کودکان در کلیساهای کاتولیک با انتقادهایی روبرو بوده، پنهانکاری و سوء استفاده از مقام مذهبی که به گفته او در برخی کشورها صورت می‌گیرد را «یک مشکل جهانی که ماموریت کلیسای کاتولیک را تهدید می‌کند»، دانست و خواستار نبرد همه جانبه با سوء استفاده از کودکان شد.

Share