Share

«مدیریت پسماند» به یکی از معضلات دائمی زیست محیطی و بهداشتی در ایران بدل شده است. در سطح شهر هنوز دیوارنوشته‌هایی به چشم می‌خورد که نشان از به ستوه آمدن شهروندان از رهاسازی زباله در اطراف محل سکونتشان است.

در گزارش‌ها آمده ایرانی‌ها سالانه نزدیک به ۲۰ میلیون تن زباله تولید می‌کنند. در ایران سرانه تولید پسماند به ازای هر نفر تقریباً ۷۰۰ گرم است؛ عددی بیشتر از میانگین سرانه تولید پسماند در جهان. اما این کشور توانسته تنها یک درصد از پسماندهای خود را بازیافت کند.

Share