Share

رهاسازی پسماندهای پلاستیکی در زیستگاه‌های طبیعی، حیات حیوانات و گیاهان را به خطر انداخته است. آلودگی پلاستیکی یک تهدید جدی برای اکوسیستم‌های دریایی نیز محسوب می‌شود. پرندگان دریایی زباله‌ها را با مواد غذایی اشتباه می‌گیرند و آنها را می‌بلعند. این پرندگان معمولا به زخم و عفونت در سیستم گوارشی دچار می‌شوند و در نهایت می‌میرند. پس‌ماندهای غیرقابل بازیافت رها شده در رودخانه‌ها به دریا می‌رسند و موجب انتقال ویروس و عفونت به انسان می‌شوند. در بسیاری از کشورها تلاش می‌شود استفاده از ظروف یک‌بار مصرف پلاستیکی را به حداقل برسانند و مواد تجزیه‌پذیر را جایگزین آن کنند.

Share