Share

حمید شاه‌آبادی، معاون هنری وزارت ارشاد، حمایت از "متن‌های غربی و روشنفکری" و ترجمه آثار نمایشی غربی را از آسیب‌های عرصه تئاتر دانست.

به گزارش خبرگزاری کار ایران ( ایلنا) حمید شاه‌آبادی، معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران در یک مراسم رسمی در رابطه با تئاتر، حمایت از "متن‌های روشنفکری در نمایش‌ها و گرایش به ترجمه آثار نمایشی غربی" را از چالش‌های عرصه تئاتر دانست.

شاه‌آبادی گفت: "تمامی افرادی که وارد هنرهای نمایشی می‌شوند باید برپایه استانداردهای هنری فعالیت کنند و ارتباط نزدیکی با باورهای دینی داشته باشند."

وی "تئا‌تر دینی" را در پی "بیان واقعی باور و اندیشه‌های بنیادین دینی" دانست و گفت: "شاید نتوانیم هرچه می‌خواهیم را اجرا کنیم اما به‌طور حتم از کسانی که دغدغه تئا‌تر دینی دارند حمایت می‌کینم."

شاه‌آبادی با اشاره به این‌که "تئاتر کشور می‌تواند از آموزه‌های دینی اسلام بهره بگیرد"، گفت: "افزون بر این، می‌توان آموزه‌های دینی را به‌شکلی هنری در قالب تئا‌تر ارائه کرد."

ستار هدایت‌خواه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس، وضعیت تئاتر دینی در ایران را "بسیار شکننده و بی‌رمق" توصیف کرده بود

پیش از این، ستار هدایت‌خواه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس، وضعیت تئاتر دینی در ایران را "بسیار شکننده و بی‌رمق" توصیف کرده بود.

به گزارش تارنمای خانه ملت، وی با اشاره به وضعیت ناگوار تئاتر مذهبی در ایران گفته بود: "بودجه‌های تئاتر مذهبی کافی نیست و دست‌اندرکاران باید با تشویق و ترویج و برنامه‌ریزی درست، به این هنر، جانی دوباره ببخشند."

این در حالی است که پیش از این، جعفر والی، بازیگر باسابقه تئاتر ایران از وضعیت تئاتر ایران به‌شدت انتقاد کرده و آن را ‌در تاریخ هنر دنیا و ایران بی‌سابقه دانسته بود.

والی، در یک شکوائیه گفته بود:" گویا این «شورای حمایت» تصمیم جدی گرفته که تیشه به ریشه تئاتر بزند. گل بود به سبزه نیز آراسته شد. ما گرگ نیستیم اما بسیار از این باران‌ها و طوفان‌ها دیده‌ایم. بسیاری چون شما آمدند و رفتند، شما هم چند روزی مهمان و مزاحم تئاتر خواهید بود. آن چه می‌ماند تئاتر و هنرمندان تئاتر است، و آن چه از شما می‌ماند امیدوارم نیک‌نامی باشد."

 

Share