Share

هزاران تن یکشنبه ۱۹ اسفند / ۱۰ مارس در آمستردام پایتخت هلند در «راهپیمایی برای اقلیم» شرکت کردند. راهپیمایان به بی‌توجهی دولت‌ها به تغییرات اقلیمی و فقدان سیاست‌های ضروری برای مقابله با این تغییرات معترض بودند. سازمان‌های بین‌المللی و غیردولتی‌ای همچون آکسفام (Oxfam) و صلح سبز (Greenpeace) و دفاع از محیط زیست (Milieudefensie) در سازمان دوستان زمین هلند از مردم برای شرکت در این راهپیمایی که ظهر از میدان دام در مرکز شهر آغاز می‌شد، دعوت کرده بودند.

سازمان‌دهندگان شمار شرکت‌کنندگان را بیش از ۴۰ هزار تن تخمین زده‌اند. این تعداد در حالی به خیابان‌ها آمدند که رگبار در گرفته بود و باد شدید پایتخت هلند را درمی‌نوردید.

در زیر تصاویری از این راهپیمایی را مشاهده می‌کنید:

چشم‌های حامیان محیط زیست مراقب تخریب‌گران دولتی و شرکتی آن است ــ‌ تظاهرات برای اقلیم در آمستردام،‌ ۱۰ مارس ۲۰۱۹
به سرمایه‌داری مسموم‌کننده پایان دهید ــ‌ تظاهرات برای اقلیم در آمستردام،‌ ۱۰ مارس ۲۰۱۹
اگر آب شود، خراب می‌شود ــ‌ تظاهرات برای اقلیم در آمستردام،‌ ۱۰ مارس ۲۰۱۹
گرمایش جهانی اقلیم سیاره را دستخوش تغییرات ریشه‌ای خواهد کرد ــ‌ تظاهرات برای اقلیم در آمستردام،‌ ۱۰ مارس ۲۰۱۹
اشاره به اینکه زمین زاینده و «مادر» حیات است و اعتراض به تخریب‌گران آن؛ تظاهرات برای اقلیم در آمستردام،‌ ۱۰ مارس ۲۰۱۹ ــ عکس:@payam_elhami
اعتراض به تغییرات اقلیمی زیر رگبار؛ تظاهرات برای اقلیم در آمستردام،‌ ۱۰ مارس ۲۰۱۹ ـ عکس:@payam_elhami
اعتراض به تغییرات اقلیمی زیر رگبار ــ‌ تظاهرات برای اقلیم در آمستردام،‌ ۱۰ مارس ۲۰۱۹

و این هم یک ویدئوی کوتاه از آغاز تظاهرات:

و این ویدئوی دیگری از راهپیمایی در مرکز شهر آمستردام:

Share