Share

شماری از زنان مبارز در ایران هشت مارس دست به انتشار و توزیع کتابچه و تراکت‌هایی زدند که به گفته آنها به مسأله «رهایی زنان» می‌پرداخت. آنها خیابان کارگر تهران را «به نمایشگاه خیابانی هشت مارس» بدل ساختند. تصویرهایی از این کتابچه‌ها، تراکت‌ها و کنش توزیع آنها همراه با متن توضیحی زیر برای «زمانه» ارسال شده است.

گالری تصویر یک:‌ نمایشگاه خیابانی هشت مارس

متن‌ ارسال‌شده:

در روزهای ۱۵و ۱۶ و ۱۷ اسفند به مناسبت هشت مارس «روزِ جهانیِ زن» کتابچه‌هایی با موضوعات «هشت مارس» و «تاریخِ مبارزاتِ خیابانیِ زنان در ایران» توزیع، و بنرهایی در اعتراض به حجاب اجباری در ایستگاه‌های اتوبوس خیابانِ کارگر نصب شد.

تراکتی که هشت مارس در خیابان کارگر توزیع شد ــ‌ برای بزرگ‌ترشدن تصویر روی آن کلیک کنید

همچنین پوسترهایی از زنانِ مبارز در خیابان‌ها با شعار«استبداد استبداد است، به هر شکلش محکوم است» و «نان کار آزادی، پوششِ اختیاری» و تراکت‌هایی با نوشته «خانه خیابان کارخانه، انقلابِ زنانه» نصب و توزیع شد.

محتوای تصاویر توزیع‌شده نشان می‌دهد که هشت مارس امسال برای طرحِ مطالبات از کارهای متفاوتی استفاده شد و کارها ترکیبی از متن‌های دست‌نویس شده و مجموعه تصاویر آرشیوی مبارزاتِ زنان از ۱۳۵۷ تا کنون بود. و فایل‌های اصلی کارها در اختیار همگان قرار گرفت که هرکسی امکان انتشار و توزیع آن را داشته باشد. مطالباتی نظیر «نان کار آزادی» و پیوندِ آن با جنبش‌های دیگر و خیزشِ دی ماه ۱۳۹۶ و پوششِ اختیاری و پیوند آن با دخترانِ انقلاب، و تغییر جایگاه زنان در اقتصاد و جامعه مطرح شده است. و جنبشی شدنِ مسائل زنان مدنظر بوده است؛ با همبستگی می‌شود «دست در دستِ هم» حق خود را پس گرفت و رهایی زنان رقم بخورد. زیرا جهانِ دیگری ممکن است.

«روزی دستانِ ما پرچم مبارزه را به دستانِ دیگر فرودستان می‌رسانند.»

گالری تصویر دو: کتابچه و تراکت‌هایی که توزیع شد

جلد کتابچه دست در دست که هشت مارس توزیع شد
تراکتی که هشت مارس توزیع شد
Share