Share

هزاران معلم و مدرس در پایه‌های گوناگون تحصیلی در هلند دست به اعتصاب و راهپیمایی زدند. آنها خواهان افزایش حقوق و کاستن از فشار کار هستند.

تظاهرات معلم و مدرسان اعتصابی هلندی جمعه ۱۵ مارس ــ عکس: توئیتر، HenkToor@

معلم و مدرسان هلندی جمعه ۱۵ مارس اعتصاب کردند و در میدان «مالی‌فلد» در شهر لاهه هلند گرد هم آمدند. «سندیکای عمومی آموزش» (AOB) و پلیس از شرکت بین ۳۵ هزار تا ۴۰ هزار تن در این تظاهرات خبر می‌دهند. ۲۶۰۰ مدرسه‌ ابتدایی بر اثر اعتصاب بسته شده است.

این تظاهرات به ابتکار بخش آموزش و پژوهش فدراسیون سندیکاهای کارگری هلند (FNV) و سندیکای عمومی آموزش (AOB) برگزار شد.

مطالبه اصلی معلمان هلندی افزایش دستمزدها و کاسته‌شدن از فشار کاری است و برای رسیدن به این هدف از دولت خواسته‌اند تا چهار میلیارد یورو به بودجه آموزش و پرورش بیفزاید.

در سال‌های اخیر و با قدرت‌گرفتن راست‌ها، دولت هلند هرچه‌بیشتر سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی را پی گرفت و از بودجه خدمات عمومی کاست.

معلم‌های هلندی از ۲۰۱۷ بارها دست به اعتراض زده‌اند.

به گزارش رسانه‌های هلندی،‌ بودجه اندک آموزش و پرورش در هلند باعث شده که مدرسه‌ها برای استخدام معلمان جدید دچار مشکل شوند و حتی اگر معلمی به مرخصی استعلاجی برود، برای جایگزین کردن آن بودجه نداشته باشند.

Share