Share

محمد خزاعی، سفیر ایران در سازمان ملل متحد به اقدام اخیر گوگل در حذف نام خلیج فارس از نقشه‌های خود اعتراض کرد.

 

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، محمد خزاعی سوم خرداد ۱۳۹۱ در نامه‌ای به گوگل اعلام کرد: "سیاست جدید گوگل نتیجه‌ای جز تضعیف اعتبار و رویکرد حرفه‌ای این شرکت ندارد و این امر ناخرسندی یک ملت بزرگ و کسانی که نگران سوءاستفاده های سیاسی از واقعیت‌های تاریخی و جغرافیائی هستند را در پی خواهد داشت."

گوگل دو هفته پیش نام خلیج فارس را از روی نقشه‌های خود حذف کرد.

محمد خزاعی تصمیم اخیر گوگل در حذف نام خلیج فارس از روی نقشه‌هایش را باعث شکل‌گیری یک رویه خطرناک برای دستکاری در نام های تاریخی دانست و تداوم این تصمیم را نیز دارای پیامد حقوقی نامید

خزاعی در این نامه نوشته است: "خلیج فارس تنها نام جغرافیایی واقعی برای حوزه آبی بین ایران و شبه جزیره عربستان است و از آغاز پیدایش تاریخ مورد استفاده قرار گرفته و همان‌گونه که آرشیو رسمی همه موسسات معتبر و مشهور نقشه‌برداری گواهی می دهند ، از زمان نوشتن تاریخ جهان توسط مورخین یونانی این حوزه آبی به نام خلیج فارس نامیده شده است، نامی که بعدا توسط همه تاریخ دانان و جغرافی دانان معتبر تا قرن ۲۱ و زمان حاضر مورد استفاده گرفت، بنابراین تنها نام متعارف و شناخته شده بین المللی برای این حوزه آبی خلیج فارس است."

نام خلیج فارس یا بحر فارس در قدیمی‌ترین نقشه‌های موجود از این منطقه جغرافیایی آمده اما کشورهای عربی از آن به عنوان "خلیج عربی" نام می‌‌برند.

خزاعی با اشاره به سیاست سازمان ملل متحد در همسان سازی نام‌های جغرافیایی افزود: "رویه سازمان ملل در تأکید بر نام خلیج فارس به عنوان تنها نام قابل اطلاق به این حوزه آبی قابل توجه بوده و باید مورد احترام باشد."

سفیر ایران در سازمان ملل نوشته است:‌ "از نهادها و موسسات حرفه‌ای انتظار می‌رود در کار خود بی‌طرف و غیر سیاسی بوده و در وارد شدن به مسائل سیاسی که ناشی از انگیزه‌های سیاسی طرف‌های مشخص و کمک‌کننده به اهداف تفرقه افکنانه آن‌ها است، جانب احتیاط را از دست ندهند."

خزاعی تصمیم اخیر گوگل در حذف نام خلیج فارس از روی نقشه‌هایش را باعث شکل‌گیری یک "رویه خطرناک برای دستکاری در نام های تاریخی" دانست و تداوم این تصمیم را نیز دارای پیامد حقوقی نامید.

سفیر ایران در سازمان ملل ابراز امیدواری کرده است شرکت گوگل به این موضوع "کاملاً حساس" توجه نموده و "هرگونه گام تصحیحی لازم در جهت تجدیدنظر در سیاست نامگذاری خود در خصوص خلیج فارس را بر اساس مستندات، یک بار برای همیشه بردارد."

 

Share