Share

اهالی روستای بامدژ پس از به زیرآب رفتن روستا در واگن‌های قطار شرکت راه آهن زندگی خود را می‌گذرانند. بامدژ از توابع مرکزی شهر اهواز، نزدیک به ۱۱ روستا را در خود جای داده  است.

به دلیل عدم وجود خوراک مناسب، وسایل گرمایشی، بهداشتی و نظافتی زندگی برای اهالی روستای بامدژ در واگن‌های قطار به سختی می‌گذرد. با بارندگی‌های اخیر و افزایش حجم سدهای دز و کرخه و وقوع سیل و سیلاب بیشتر روستاهایی که در مسیر رودخانه دز بودند به زیرآب رفته‌اند.

Share