Share

بارش‌های اخیر موجب افزایش آب رودخانه‌ها و رها سازی آب سدها به سمت دریاچه ارومیه شده است. بارش‌ها در حوضه آبریز دریاچه ارومیه در مقایسه با سال‌های پیش افزایش ۷۲ درصدی داشته. تراز سطح آب دریاچه طی ۶ سال گذشته در بهترین وضعیت خود قرار گرفته، اما با احیای کامل فاصله دارد. این وضعیت در مورد اکثر تالاب‌های دیگر ایران نیز وجود دارد.
دریاچه ارومیه، بزرگ‌ترین دریاچه داخلی ایران، بزرگ‌ترین دریاچه آب شور در خاورمیانه و ششمین دریاچه بزرگ آب شور دنیا است.

Share