Share

رئیس دانشگاه تهران گفته با وجود قول‌هایی که داده شده، بودجه ۹۷ دانشگاه‌ها به صورت ۱۰۰درصدی اختصاص داده نشده است.

رئیس دانشگاه تهران سال جاری را سال سختی برای دانشگاه‌ها پیش‌بینی کرده

محمود نیلی احمدآبادی در یک نشست خبری در سازمان مرکزی این دانشگاه‌ گفته است:

«قول داده بودند بودجه سال ۹۷ به صورت ۱۰۰ درصدی تخصیص داده شود اما تا روز چهارشنبه گذشته هنوز این مبلغ واریز نشده و همچنان امیدواریم بودجه دانشگاه‌ها به صورت کامل اختصاص یابد.»

بودجه سال ۹۸ دانشگاه تهران حدود ۱۶ درصد رشد داشته اما رئیس این دانشگاه می‌گوید با توجه به افزایش حقوق و دستمزدها ممکن است دانشگاه در سال جاری با مشکل مواجه شود.

او سال جاری را سالی «نسبتاً سخت» برای دانشگاه‌ها پیش‌بینی کرده و گفته هزینه‌های این مراکز نسبت به سال گذشته افزایش زیادی داشته است. این هزینه‌ها شامل هزینه‌های تغذیه، خوابگاه، خرید، فرصت مطالعاتی و شرکت در کنفرانس‌هاست. او از دولت درخواست کرده به دانشگاه‌ها کمک کند تا بتوانند ارتباطات بین‌المللی خود را حفظ کنند.

به گفته نیلی، افزایش هزینه تغذیه دانشجویان از شهریور ماه سال گذشته آغاز شده و حدوداً به دو برابر افزایش یافته است. با این حال، مبلغی که از دانشجویان دریافت می‌شود ثابت مانده و مشخص نیست تا چه زمانی ممکن است قیمت غذای دانشجویی افزایش نیابد.

سال گذشته وزارت علوم بخشی از افزایش هزینه‌های تغذیه را به دانشگاه پرداخت کرده است. دانشگاه تهران همچنین برای توسعه ظرفیت خوابگاهی خود از کمک‌های نیکوکاران استفاده می‌کند.

رئیس دانشگاه تهران همچنین گفته که در حال حاضر این دانشگاه یک پروژه نیمه تمام دارد که با احداث آن ۱۵۰ ظرفیت به خوابگاه‌های دانشگاه افزوده می‌شود.

این پروژه هم با کمک نیکوکاران انجام می‌شود.


  • در همین زمینه

بودجه ۹۷: به همان روال سال‌های قبل

Share