Share

عدم نظارت کافی دستگاه‌های اجرایی، موجب ساخت‌و‌ساز در حریم خطوط انتقال برق و گاز و مسیل‌ها در سنندج شده است. در سال‌های گذشت به دلیل بیکاری، فقر و مهاجرت، رشد حاشیه‌نشینی در شهر سنندج  افزایش یافته است. ساخت‌و‌ساز غیراصولی در محل‌های نامناسب، مانند زمین‌های سست، روی چاه‌های فاضلاب خودساخته، آسیب‌پذیری این بناها را در برابر حوادث طبیعی افزایش داده است.

Share