Share

اروندرود از به هم پیوستن رودهای دجله و فرات در محلی به نام «القرنه» واقع در خاک عراق و از پیوستن رود کارون به آن در نوار مرزی ایران و عراق تشکیل می‌شود. این رود با قابلیت کشتیرانی، بیش از چهار دهه لایروبی نشده است. کشتی‌های به گل نشسته و ورود پساب‌های صنایع پتروشیمی فعال در آبادان و خرمشهر و فاضلاب‌های شهری از دلایل آلودگی اروندرود به شمار می‌آیند. به گفته معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی، عملیات اجرایی لایروبی اروندرود در بخش عراق پس از سال‌ها از ۲ ماه دیگر آغاز خواهد شد.

Share