Share

کوچ عشایر قشقایی در ایران آغاز شده است. در این میان بیشتر مشکلات زندگی کوچ‌نشینی بر دوش زنان است. آنها با کمترین امکانات رفاهی بار زندگی روزانه را به دوش می‌کشند. از وظایف زنان عشایر در کنار بچه‌داری، می‌توان به بافتن قالی، تهیه انواع صنایع دستی، تهیه فرآورده‌های لبنی و تامین هیزم اشاره کرد. فشار کار و زندگی چهره‌شان را پیرتر از آنچه هستند نشان می‌دهد. تصاویر پیش رو از کوچ عشایر قشقایی در سمیرم  واقع در استان اصفهان است.

Share