Share

در آستانه انتخابات اتحادیه اروپا، آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، ناسیونالیسم را دشمن این اتحادیه خواند. در چند شهر آلمان نیز یکشنبه ۱۹ مه/ ۲۹ اردیبهشت چندین گروه و حزب سیاسی مردم را به تظاهرات علیه «ناسیونالیسم» فراخواندند.

آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان

یک هفته به انتخابات پارلمان اتحادیه اروپا، آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان در زاگرب، پایتخت کرواسی، ناسیونالیسم را «دشمن اروپا» خواند.

او که در یک برنامه تبلیغاتی حزب حاکم کرواسی شرکت کرده بود، پروژه اتحادیه اروپا را «صلح، آزادی و رفاه» خواند و گفت که «ملی‌گرایی دشمن پروژه اروپا است».

مرکل یک روز قبل نیز از سیاستمداران اروپایی خواست تا در برابر «راست افراطی» بایستند.

در همین رابطه گروه‌های سیاسی در چندین شهر آلمان مردم را به تظاهرات علیه «ملی‌گرایی» و «جریان راست افراطی» فراخوانده‌اند.

تنها در برلین پلیس اعلام کرده که پیش‌بینی می‌شود در تظاهراتی که با عنوان «اروپا برای همه» برگزار می‌شود، شرکت کنند.

انتخابات پارلمان اروپا یکشنبه آینده ۲۶ مه برگزار شود. نتایج نظرسنجی‌ها صورت گرفته بیانگر افزایش سهم احزاب راست افراطی در پارلمان اروپا است.


در همین زمینه:

آلمان در آستانه انتخابات اروپا: آیا «سرنوشت» قاره رقم خواهد خورد؟

Share