Share

مصطفی پروین، پرفورمنس آرت (هنر اجرا) «کابوسمان پابرجاست» را در ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ اجرا کرده است. به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی او در این اجرا سعی کرده تا خشونت‌های آشکار و پنهان جامعه را از زوایای مختلف واکاوی کند و نمایش دهد. این هنرمند اردبیلی در حوزه هنرهای تجسمی و مفهومی فعالیت دارد. در این اجرا مصطفی پروین از بدنش به عنوان ضامن واقعیت برای انتقال مفاهیم استفاده کرده است. اجرای او  روایتی استعاره‌آمیز از خشونت‌ها و نارضایتی‌های اجتماعی-سیاسی موجود در جامعه است.
فضای این اجرا به گونه‌ای طراحی شده که مخاطب خود را در خانه هنرمند اجراگر احساس کند، فضایی زبر، خشن و تیره.

 

 

 

Share