Share

این روزها اتهام‌های سنگینی بر زنان دولت افغانستان بسته شده است. اتهام‌هایی بر نزدیکان اشرف غنی، مبنی براین که آنان در پی ترویج فساد و فحشا در ارگ هستند. حبیب احمدزی، مشاور پیشین غنی، در یک گفت‌وگوی تلویزیونی ادعا کرده است که کرسی‌های وزارت، معاونیت و وکالت در پارلمان در برابر هم‌خوابگی و سکس داده می‌شود و معیار پیروزی در انتخابات پارلمانی در کابل، رای نه؛ بلکه داشتن روابط جنسی زنان با یکی از مشاوران رییس جمهوری و پول بوده است.

این اتهامات واکنش‌های گسترده‌ای را به همراه داشته‌است. ادعایی بسیار سنگین و با پیامدهای ناگوار بر زنان و حکومت افغانستان. دکترعبدالله، رییس اجراییه حکومت افغانستان، در شورای وزیران خواستار بررسی‌های دقیق و مستقلانه این اتهامات شده است. آقای عبدالله، پیامدهای این اتهامات را بسیار ناگوار خوانده. او نگران سودجویی‌های سیاسی از این قضیه است.

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه حکومت وحدت ملی گفته است:

«این طبعآ تاثیر منفی برمردم افغانستان گذاشته‌است. این مسئله مستقلانه باید بررسی شود و برخورد سیاسی با این مسئله نشود. اگر در این مسئله برخورد سیاسی صورت بگیرد، این صدمه به حرکت سالم زنان کشور ما که امروز جایگاه در جامعه و در میان مردم دارند که با ایمان داری و با تعهد خدمت به مردم خدمت می کنند وارد خواهد کرد. نام‌ها در این قضیه گرفته شده است، من قضاوت نمی‌کنم، اما راه حل این نباشد که کسی را که این پیام را رسانده همان را هم جزا بدهیم.»

حبیب‌الله احمدزی

حبیب احمدزی، از افراد بسیار نزدیک به رییس جمهور غنی بوده‌ است. احمدزی چندین سال از مشاوران امنیتی رییس جمهور نیز، بود. اما به تازگی اتهام‌های سنگینی بر کاخ ریاست جمهوری بسته است. اتهام فساد گسترده مالی و اخلاقی در ارگ افغانستان. حبیب احمدزی گفته است که سمت‌های مهم دولتی با پول و با داشتن روابط جنسی در ارگ، خرید و فروش می‌شود. احمدزی اما، فاضل فضلی، مشاور ارشد رییس جمهور غنی را که از افراد بسیار نزدیک به رییس جمهوری است، در این کارها متهم کرده است.

حبیب احمدزی ادعا کرده است که در انتخابات پارلمانی فساد گسترده مالی و اخلاقی وجود داشته است. به گفته آقای احمدزی، فاضل فضلی نتیجه نهایی و برندگان این انتخابات را اعلام کرده‌ است. این مشاور پیشین امنیتی رییس جمهور غنی، گفته است که برخی از زنان با ارائه «تن و بدن» به مقام‌های بلند دولتی رسیده‌اند و حلقه خاصی از زنان نیز اطراف فضلی را گرفته است.

حبیب الله احمدزی، مشاور پیشین امنیتی رییس جمهوری گفته است:

«ترویج سیستماتیک فحشا در ارگ جریان دارد. برخی از وزیران، مشاوران و وکیلان در ترویج فحشا، نقش دارند. در ارگ معینیت/ معاونیت‌فروشی و ریاست فروشی می‌شود. حقله فضلی در ارگ بسیار فعال است و با برخی از وزیران، مشاوران، وکیلان و معاونین زن، مجالس شبانه برقرار می‌کند. برخی از وکیلان کابل در پارلمان با ۵۰۰ و ۶۰۰ رای کامیاب اعلام شده‌اند. قطعآ، رای معیار نبوده، داشتن روابط زنان با فضلی و پول معیار اصلی در انتخابات بود.»

این اتهامات واکنش‌های گسترده‌ای را در میان مردمان افغانستان و حتی در رسانه‌های خارجی نیز به همراه داشته است. در این میان، مریم وردک، مشاور پیشین ارتباطات استراتیژیک دفتر شورای امنیت ملی افغانستان نیز، در گفت وگویی با یک تلویزیون خبری هند، فساد اخلاقی را در ارگ تائید کرده است. البته او پس از واکنش‌های زیاد زنان گفته است که حرف‌هایش تحریف شده. 

کاخ ریاست جمهوری اما، بی‌درنگ در برابر این اتهامات واکنش نشان داد. هرچند حکومت هنوز نتوانسته است غلط بودن این ادعاها را ثابت بسازد، اما هارون چخانسوری، سخنگوی رییس جمهور غنی، ادعاهای حبیب احمدزی مشاور پیشین رییس جمهور را بی بنیاد خوانده است. آقای چخانسوری این اتهامات را به ناکامی آقای احمدزی در انتخابات پارلمانی پیوند زده است.

هارون چخانسوری، سخنگوی رییس جمهور غنی گفته است:

«تحقیقات جدی در این باره آغاز خواهد شد و نتایج آن با مردم افغانستان، شریک خواهد شد. آقای احمدزی، باید اسناد و مدارکش را در اختیار نهادهای عدلی و قضایی یا در اختیار رسانه‌ها قرار می‌داد. ریاست جمهوری و حکومت وحدت ملی، در این چهارسال توجه بسیاری به حقوق زنان کرده است. این اتهامات به زنان یک توهین است.»

سخنگوی رییس جمهور غنی می‌گوید از آن جایی که افغانستان در یک شرایط بسیار حساس قرار دارد این ادعاها بسیار جدی هستند زیرا افغانستان تا چند ماه دیگر شاهد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود. کاخ ریاست جمهوری، از همه سیاست‌گران می خواهد که برای منافع شخصی و شخصیت کشی‌های دیگران، نکوشند و در میان مردمان افغانستان نیز نگرانی خلق نکنند.

واکنش‌ها در میان زنان فعال جدی‌تر است. یکی از این زنان، لینا روزبه، نویسنده و خبرنگار افغان در ایالات متحده آمریکاست. بانو  روزبه در صفحه تویترش نگاشته است: «دراین که برخی از زنان بی‌ظرفیت با داشتن روابط با مردان مقتدر به مقام‌های بالا ترفیع می‌کنند شکی نیست، ولی متهم کردن تمام زنان به این موضوع، بی‌عدالتی در قبال زنانی‌ست که با زحمت، درایت، ظرفیت و تحصیل و فهم و شعور خود به مقام و کرسی رسیده‌اند.»

واکنش‌ها در این زمینه در شبکه‌های اجتماعی هم گسترده هستند. برخی‌ کاخ ریاست جمهوری افغانستان را متهم کرده‌اند و خواستار بررسی‌های جدی و بی‌طرفانه شده‌اند. برخی‌ اما، به طرفداری از ارگ واکنش نشان داده‌اند و این ادعاها را تلاشی برای بدنام سازی حکومت خوانده‌اند.

این اتهامات از همین اکنون از زنان قربانی گرفته است. سعیده مسعود یاری، در صفحه تویترش نگاشته است: «بعد از آن که جنرال احمدزی و خانم وردک، بالای زنان شجاع این سرزمین سخنان غیر مسئولان زد، روز گذشته یک دختر از اقارب نزدیک‌مان از سوی فامیلش، خانه‌نشین شد.»

با این همه، زنان خواستار تحقیقات جدی دراین زمینه هستند. زهرا سپهر، یکی از نامزدان انتخابات پارلمانی در کابل گفته است که ادعای رسیدن زنان به کرسی از طریق سکس، از سوی دو شخص حقیقی و مقام‌های پیشین همین حکومت، صورت گرفته است. بانو، سپهر می‌خواهد که تحقیقات زیر نظارت جامعه مدنی، فعالین حقوق زن و رسانه‌ها صورت بگیرد.

زهرا سپهر

زهرا سپهر، فعال جامعه مدنی و نامزد پیشین انتخابات پارلمانی گفته است:

«برای بسیاری از زنان توانمند و فعال نیز، این باور ایجاد شده که بدون شناخت و واسطه نمی‌توان وارد حکومت شد و گاهی تقرری‌های زنان در سطوح پایین و بلند سوال‌هایی را خلق می‌کند. فکر نمی‌کنم با توجه به شرایط اجتماعی حاکم، زنانی که در قبال چوکی، چنین خواست جنسی از آنان شده جرات افشاگری را داشته باشند و لااقل تجربه خود را بیان کنند.»

ادعاها و اتهامات در این زمینه بی‌پیشینه نیستند. پیش از این هم، امرالله صالح، رییس پیشین امنیت ملی افغانستان و معاون نخست رییس جمهور غنی در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، ریاست دفتر و یکی از مشاوران رییس جمهور غنی را به دخالت در نتیجه انتخابات پارلمانی افغانستان، متهم کرده و مدعی شده بود که چند منبع موثق به او گفته‌اند که «از دفتر سلام رحیمی، رییس دفتر رییس جمهور غنی و دکتر فضل فضلی یکی از مشاوران آقای غنی، به شماری از نامزدان انتخابات پارلمانی، تلفن می‌شود و به آنان گفته می‌شود که اصل فیصله را در انتخابات ما می‌کنیم. اگر می‌خواهید که وکیل شوید باید به دفتر ما در وزیر اکبرخان بیایید.»

Share